Aktuelt

Advokatfullmektig og hjemmekontor – oppdatert

7.7.2020

Tilsynsrådet akseptere at fullmektigen kan arbeide fra hjemmekontor. Les mer.

Advokatfullmektigers opptreden som forsvarere i domstolene – prosedyrekravet ved søknad om advokatbevilling

1.3.2021

Ved påberopelse av straffesaker til oppfyllelse av prosedyrekravet ber Tilsynsrådet om kopi av oppnevnelse som forsvarer eller bistandsadvokat.

Permittering av advokatfullmektiger og advokater

7.7.2020

Les videre for informasjon om hvordan dette skal meldes til Tilsynsrådet