Hopp til hovedinnhold

Oppdatert liste over høyrisikoland listeført av EU og FATF

Rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket skal gjennomføre forsterkede kundetiltak etter hvitvaskingsforskriften § 4-10.

EU har oppdatert sin liste over høyrisikoland med virkning fra 13. mars 2022. FATF har oppdatert sin liste. Finanstilsynet har publisert en oppdatert oversikt på sine nettsider, se Finanstilsynets nyhetssak