Hopp til hovedinnhold

Advokatfullmektigers opptreden som forsvarere i domstolene – prosedyrekravet ved søknad om advokatbevilling

Ved påberopelse av straffesaker til oppfyllelse av prosedyrekravet ber Tilsynsrådet om kopi av oppnevnelse som forsvarer eller bistandsadvokat.

Dette gjør vi for å kunne ta stilling til om sakene er prosedert som autorisert advokatfullmektig på vegne av en advokat, eller som «annen skikket person», jf. straffeprosessloven § 95 annet ledd annet punktum. Advokatbevillingsnemnden avslo 26. april 2018 en søknad om advokatbevilling, med henvisning til at oppdrag som bistandsadvokat ikke kunne godkjennes som prosedyreerfaring fordi søkeren selv hadde vært oppnevnt av retten. I avgjørelsen har nemnden generelt redegjort for det rettslige grunnlaget for advokatfullmektigers opptreden i domstolene, og lagt til grunn at oppdrag som bistandsadvokat og forsvarer ikke utføres i egenskap av å være advokatfullmektig dersom vedkommende selv har vært oppnevnt. Anonymisert utdrag fra Advokatbevillingsnemndens vedtak finner du her.