Hopp til hovedinnhold

Tilsynsrådets prosedyrekravsskjema ikke lenger i bruk

Tilsynsrådet har tidligere utarbeidet et prosedyrekravsskjema, som i mange år har vært benyttet for advokatfullmektiger som skal godtgjøre prosedyreerfaring ved søknad om advokatbevilling.

I skjemaet har dommerne fylt ut en del opplysninger om forhandlingenes gjennomføring, og deretter gitt en veiledende vurdering av om saken har gitt fullmektigen tilfredsstillende erfaring fra rettergang. Skjemaet har vært valgfritt å bruke.

Tilsynsrådet vil ikke lenger at skjemaet skal benyttes, og har fjernet dette fra våre nettsider. Etter en totalvurdering finner Tilsynsrådet det ikke lenger hensiktsmessig å legge opp til at den enkelte dommer skal ha i oppgave å avgi en veiledende vurdering av om saken har gitt fullmektigen tilfredsstillende erfaring fra rettergang. De øvrige opplysningene som innhentes gjennom skjemaet er som regel mulig å finne andre steder i dokumentasjonen som sendes oss.