MENY

Permittering av advokatfullmektiger og advokater

Les videre for informasjon om hvordan dette skal meldes til Tilsynsrådet

Advokatfullmektiger:
Tilsynsrådet skal tilskrives per epost ved permittering av advokatfullmektiger. Autorisasjonsforholdet vil da bli registrert som opphørt. Når permitteringen evt. avsluttes meldes dette på tilsvarende måte til Tilsynsrådet som igjen registrerer autorisasjonsforholdet, dersom vilkårene for dette fremdeles er tilstede. Ved opphør av autorisasjonsforhold utover tre måneder kreves det i dag politiattest. Tilsynsrådet vil ikke kreve politiattest ved gjeninntreden i autorisasjonsforholdet etter permittering. Ved opphør av permittering vil det følgelig normalt være tilstrekkelig å sende Tilsynsrådet en epost for igjen å bli autorisert som advokatfullmektig.

Dersom advokatfullmektigen delvis permitteres bør også dette meldes Tilsynsrådet.

Permitteringsperioden vil ikke bli godskrevet som praksistid ved en senere søknad om advokatbevilling. Ved delvis permittering vil praksistiden bli vurdert utfra permitteringens innhold.

Advokater:
Advokater som permitteres må selv vurdere behovet for å melde opphør av advokatvirksomhet til Tilsynsrådet.