Hopp til hovedinnhold

Opplæringsprogram for etablering av virksomhetsinnrettet risikovurdering i advokatforetak – et prøveprosjekt

I Tilsynsrådets årsrapport for 2021 fremheves en bekymring over advokatenes etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket. Tilsynsrådet har erfart betydelige mangler når det gjelder kvaliteten på advokatforetakenes risikovurdering og tilpasning av anti-hvitvaskingsrutiner. Tilsyn gjennomført i 2021 viser at risikovurderingene ikke fanger opp det enkelte advokatfirma sin egen risiko.

Tilsynsrådet ønsker å bidra til at advokater oppnår bedre kvalitet i risikovurderingene sine og at de derigjennom etablerer mer målrettet innsats i å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering. Tilsynsrådet har derfor engasjert Vier Consulting AS til å gjennomføre et begrenset antall kurs i utarbeidelse av virksomhetsinnrettet risikovurdering etter hvitvaskingsloven § 7. 

Kursets formål er å gi en praktisk gjennomgang av en metodikk som ivaretar lovens krav til risikovurdering. Metodikken forankrer arbeidet med hvitvaskingsloven i virksomheten og bidrar til felles forståelse av risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Metodikken bygger på forventninger uttalt bl.a. i NOU 2016: 27 pkt. 4.3, s. 65 og s. 68-69. 

I første omgang vil ressurspersoner i et begrenset utvalg foretak bli invitert til deltakelse på kurset i den innledende prøveprosjektfasen. 

Har du spørsmål om prøveprosjektet kan du ta kontakt med førstekonsulent Henriette Rinvik Spinnangr på telefon 45725294.