Hopp til hovedinnhold

Erklæring til Høyesterett

Tilsynsrådet utsteder erklæringer til advokater som ønsker å avlegge prøvesak for Høyesterett. Slik erklæring utstedes når det godtgjøres:

  1. at vedkommende har advokatbevilling,
  2. at vedkommende har vært i virksomhet
    • i minst ett år som advokat, eller
    • i minst tre år i stilling som nevnt i § 220 annet ledd nr. 2. § 220 annet ledd annet punktum gjelder tilsvarende. Av disse tre år må minst to år ha vært som advokatfullmektig. For den som i minst to år har vært i virksomhet som statsadvokat eller fullmektig hos riksadvokaten, er ett år som advokatfullmektig tilstrekkelig.

Den som vil avlegge prøve sender Tilsynsrådet forespørsel om dette pr. e-post: post@tilsynet.no. Om kriteriene er oppfylt vil erklæringen sendes Høyesterett pr. e-post med kopi til advokaten. Det er ikke nødvendig å søke om ny erklæring for påfølgende prøvesaker.