MENY

Erklæring til Høyesterett

Tilsynsrådet utsteder erklæringer til advokater som ønsker å avlegge prøvesak for Høyesterett. Slik erklæring utstedes når det godtgjøres:

  1. at vedkommende har advokatbevilling,
  2. at vedkommende har vært i virksomhet
    • i minst ett år som advokat, eller
    • i minst tre år i stilling som nevnt i § 220 annet ledd nr. 2. § 220 annet ledd annet punktum gjelder tilsvarende. Av disse tre år må minst to år ha vært som advokatfullmektig. For den som i minst to år har vært i virksomhet som statsadvokat eller fullmektig hos riksadvokaten, er ett år som advokatfullmektig tilstrekkelig.

Den som vil avlegge prøve, må sende Høyesteretts domstolleder erklæring fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet om at vedkommende kan få tillatelse hvis prøven bestås. Ta kontakt med Tilsynsrådet for utstedelse av erklæringen pr. e-post: post@tilsynet.no. Det er ikke nødvendig å søke om ny erklæring for påfølgende prøvesaker.