icon

Søknad om advokatbevilling

Pil Høyre
icon

Autorisasjon som advokatfullmektig

Pil Høyre
icon

Rettshjelpvirksomhet

Pil Høyre
icon

Organisering av advokatvirksomhet

Pil Høyre
icon

Oppstart/opphør av advokatvirksomhet

Pil Høyre
icon

Hvitvasking

Pil Høyre
Tilsynsrådets register

8 512

Antall praktiserende advokater 22.02.2021

2 220

Antall advokatfullmektiger 22.02.2021

133

Antall rettshjelpere 22.02.2021

Aktuelt

Advokatfullmektigers opptreden som forsvarere i domstolene – prosedyrekravet ved søknad om advokatbevilling

1.3.2021

Ved påberopelse av straffesaker til oppfyllelse av prosedyrekravet ber Tilsynsrådet om kopi av oppnevnelse som forsvarer eller bistandsadvokat.