Hopp til hovedinnhold

Forside

Tilsynsrådets register

9301
Antall praktiserende advokater 01.11.2023
2 360
Antall advokatfullmektiger 01.11.2023
138
Antall rettshjelpere 01.11.2023

Aktuelt

Frist for innsendelse av egenerklæring og årsregnskap

21.4.2023

Fristen for innsendelse av egenerklæring og årsregnskap er i utgangspunktet 30 april 2023.

Advokatbevillingsnemndens og Tilsynsrådets årsrapport for 2022

21.4.2023

Advokatbevillingsnemndens og Tilsynsrådets årsrapport for 2022 er publisert.

Ny og utvidet "Egenerklæring med revisoruttalelse"

11.1.2023

Som regnskaps- og rapporteringspliktig advokat og rettshjelper plikter du å sende inn "Egenerklæring med revisoruttalelse" i Altinn innen 30. april hvert år. Skjemaet er nå tilgjengelig i Altinns skjemadatabase. Skjemaet vil i tillegg bli sendt til alle rapporteringspliktige virksomheter i Altinn i slutten av mars i år.

Ny nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2022 (NRA)

17.11.2022

Økokrim har publisert ny Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2022 (NRA).

Opplæringsprogram for etablering av virksomhetsinnrettet risikovurdering i advokatforetak – et prøveprosjekt

17.11.2022

I Tilsynsrådets årsrapport for 2021 fremheves en bekymring over advokatenes etterlevelse av anti-hvitvaskingsregelverket. Tilsynsrådet har erfart betydelige mangler når det gjelder kvaliteten på advokatforetakenes risikovurdering og tilpasning av anti-hvitvaskingsrutiner. Tilsyn gjennomført i 2021 viser at risikovurderingene ikke fanger opp det enkelte advokatfirma sin egen risiko.

«Autorisasjonsaken» Gulating lagmannsretts dom av 16.9.2022 - 22-043133ASD-GULA/AVD1

20.9.2022

Advokatbevillingsnemnden har anket Gulating lagmannsretts dom til Høyesterett.