Hopp til hovedinnhold

Ny nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2022 (NRA)

Økokrim har publisert ny Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2022 (NRA).

Den nasjonale risikovurderingen er et viktig dokument som er med på å danne grunnlag for advokat- og rettshjelperforetakenes egen risikovurdering etter hvitvaskingsloven § 7. 

Advokater og regnskapsførere trekkes frem som noen av de største truslene og risikoene for hvitvasking i ny NRA. Advokater vurderes å ha høyere risiko enn i forrige NRA. Risikoen for advokater er nå definert som «betydelig».

Nasjonal risikovurdering hvitvasking og terrorfinansiering 2022 (NRA) - (PDF).