Hopp til hovedinnhold

Advokatbevillingsnemndens sammensetning

Advokatbevillingsnemnden oppnevnes ved Justis- og beredskapsdepartementets beslutning med hjemmel i Kgl.res. av 28. januar 2000, jf. domstolloven § 226 første ledd. Nemndens sammensetning følger av domstolloven § 226. Nemndens leder skal være dommer og et av medlemmene skal være advokat.

Advokatbevillingsnemnden består av følgende personer:

  • Nemndens leder: Dommer Dagfinn Grønvik
    Personlig varamedlem: Dommer Aksel Bernhard Berggren
  • Medlem: Advokat Stephan L. Jervell
    Personlig varamedlem: Advokat Grethe Gullhaug
  • Medlem: Organisasjons- og utviklingsdirektør Karin Ask-Henriksen
    Personlig varamedlem: Didrik Coucheron

Advokatbevillingsnemnden oppnevnes for 2 år av gangen.

Tilsynsrådet ivaretar også sekretariatsfunksjonen for Advokatbevillingsnemnden.