MENY

Varsel om tidligere advokat Steinar Fyhn Stenvaag

Tilsynsrådet har erfart at Steinar Fyhn Stenvaag ved en rekke anledninger har opptrådt som advokat og drevet rettshjelpsvirksomhet uten tillatelse etter at hans advokatbevilling ble tilbakekalt. Fordi Stenvaag ikke innretter seg etter avgjørelser fra Tilsynsrådet og Advokatbevillingsnemnden, ser vi behov for å varsle publikum.

Stenvaags advokatbevilling ble tilbakekalt ved Advokatbevillingsnemndens vedtak av 9. august 2011. Han har etter dette ikke hatt anledning til å fremstå som advokat eller drive rettshjelpsvirksomhet. Fra 9. desember 2014 til 16. desember 2015 var Stenvaag autorisert som advokatfullmektig for advokat Kolbjørn Rødseth Wisth, og kunne opptre i denne advokatens navn. Autorisasjonen ble imidlertid tilbakekalt ved Advokatbevillingsnemndens vedtak av 24. november 2015, blant annet fordi Stenvaag hadde drevet utstrakt rettshjelpsvirksomhet og opptrådt som advokat etter at bevillingen hans var tilbakekalt. Ved Advokatbevillingsnemndens vedtak av 7. juni 2018 ble det også nedlagt forbud mot at Stenvaag yter rettshjelp, etter at han ba om å bli registrert hos Tilsynsrådet som rettshjelper. Igjen viste nemnden til at Stenvaag hadde drevet rettshjelpsvirksomhet uten tillatelse og fremstått som advokat.

Steinar Fyhn Stenvaag har altså ikke anledning til å drive rettshjelpsvirksomhet, verken som advokat eller rettshjelper. Han har ikke hatt tillatelse til dette etter at advokatbevillingen hans ble tilbakekalt i 2011.

Generelt gjør vi oppmerksom på at alle praktiserende advokater og rettshjelpere må være registrert hos Tilsynsrådet, og organisere sin virksomhet etter nærmere bestemte regler om sikkerhetsstillelse, rapporteringsplikt, mv. Publikum oppfordres til selv å søke i registeret på våre nettsider eller ta kontakt med oss ved spørsmål om nødvendig tillatelse er i orden.