• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet og må sendes inn av søkeren selv.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Årsberetninger for 2014

1.4.2015

Advokatbevillingsnemndens og Tilsynsrådets årsberetning for 2014 er ferdigstilt. Advokatbevillingsnemndens årsberetningTilsynsrådets årsberetning

Frist for betaling av bidrag

25.2.2015

Husk fristen for betaling av bidrag og innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse: 30. april. Skjemaet «Egenerklæring med revisoruttalelse» finner du her.…

Innmelding til arbeidstakerregisteret

8.1.2015

I forbindelse med nye regler vedrørende innmelding til arbeidstakerregisteret f.o.m. 01.01.2015, ber vi vennligst om at man ved søknad om autorisasjon av advokatfullmektig, inntil videre,  benytter dette skjemaet – lenke.

Skjema ved søknad om advokatbevilling

20.12.2013

Tilsynsrådet har utarbeidet et skjema som kan benyttes ved søknad om advokatbevilling. Skjemaet finner du her.…

Les mer →