• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Registeret over advokater/rettshjelpere på nett

3.11.2017

Feilen i registeret over advokater/rettshjelpere på nett er rettet.

Datafeil – uriktig postnummer

10.2.2017

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har i dag blitt kjent med at vi har hatt en datafeil – med den konsekvens at en del firmaer har fått uriktig postnummer (med tilhørende poststed) ved vår oppdatering via posten.  Vi sender som kjent regelmessig filer med oppdatert adresse på advokater og rettshjelpere til Domstoladministrasjonen, … Read more →

Frist for innlevering av egenerklæring og bidragsbetaling

10.2.2017

Fristen for å sende inn egenerklæring med revisoruttalelse med vedlegg for regnskapsåret er 30. april 2017. Samme frist gjelder for betaling av bidraget for 2017. Ettersom datoen i 2017 er i forbindelse med helligdag og høytidsdag, er siste frist for rettidig betaling og innsendelse 2. mai 2017. Fristen er absolutt, og man må påregne … Read more →

Politiattest

29.10.2015

Politiattester blir nå, dersom man ikke har bedt om å få tilsendt original, sendt fra politiet via Digipost. Denne kan videresendes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i Digipostløsningen.

Les mer →