• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 6 til 7 uker.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Årsberetninger for 2015

25.4.2016

Advokatbevillingsnemndens og Tilsynsrådets årsberetning for 2015 er ferdigstilt. Advokatbevillingsnemndens årsberetning – Tilsynsrådets årsberetning

Bidrag og egenerklæring

8.4.2016

Husk fristen 30. april. Skjemaet «Egenerklæring med revisoruttalelse» finner du her. Har du sluttet, endret arbeidsgiver eller har andre bidragsspørsmål – les dette.

Politiattest

29.10.2015

Politiattester blir nå, dersom man ikke har bedt om å få tilsendt original, sendt fra politiet via Digipost. Denne kan videresendes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i Digipostløsningen.

Nytt skjema: Søknad om autorisasjon av advokatfullmektig

11.9.2015

Tilsynsrådet har utarbeidet et nytt skjema som skal benyttes ved søknad om autorisasjon av advokatfullmektig. Skjemaet «Melding – arbeidsgivers bekreftelse…..» skal ikke lenger benyttes. Skjemaet finner du her.

Les mer →