• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Digital innsending av egenerklæring og årsregnskap

2.2.2018

Tilsynsrådet lanserer i begynnelsen av mars en løsning for digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn. Vi ber om at innsendelse av egenerklæring og årsregnskap utsettes til løsningen er på plass. Mer info om årets innsendelse kommer senere.

Saksbehandlingstid – opphør, oppstart og firmaendringer

12.1.2018

Grunnet stor pågang ved årsskiftet må det påregnes at saksbehandlingen knyttet til opphør, oppstart og firmaendringer kan ta inntil fire uker.

Vergemålsoppdrag

3.1.2018

Orientering om Tilsynsrådets praksis i saker vedrørende advokaters vergemålsoppdrag (advokaters særregnskap, jf. advokatforskriften §§ 3a-6 og 3a-7). Tilsynsrådets styre uttalte høsten 2017 at advokaters ivaretakelse av oppdrag som verge bør betraktes som øvrig advokatvirksomhet, noe som har nær sammenheng med dekningsområdet for advokaters sikkerhetsstillelse. Statens sivilrettsforvaltning informerte senere samme høst … Read more →

Politiattest

29.10.2015

Politiattester blir nå, dersom man ikke har bedt om å få tilsendt original, sendt fra politiet via Digipost. Denne kan videresendes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i Digipostløsningen.