• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet og må sendes inn av søkeren selv.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Ledig stilling

10.9.2014

Da en av våre rådgivere skal ut i permisjon, søker vi etter jurist med gode kvalifikasjoner – til et vikariat av omkring 18 måneders varighet. Les mer her.…

Skjema ved søknad om advokatbevilling

20.12.2013

Tilsynsrådet har utarbeidet et skjema som kan benyttes ved søknad om advokatbevilling. Skjemaet finner du her.…

Frist for betaling av bidrag

20.12.2013

Husk fristen for betaling av bidrag og innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse: 30. april. Skjemaet «Egenerklæring med revisoruttalelse» finner du her.…