• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Saksbehandlingstid – opphør, oppstart og firmaendringer

12.1.2018

Grunnet stor pågang ved årsskiftet må det påregnes at saksbehandlingen knyttet til opphør, oppstart og firmaendringer kan ta inntil fire uker.

Vergemålsoppdrag

3.1.2018

Orientering om Tilsynsrådets praksis i saker vedrørende advokaters vergemålsoppdrag (advokaters særregnskap, jf. advokatforskriften §§ 3a-6 og 3a-7). Tilsynsrådets styre uttalte høsten 2017 at advokaters ivaretakelse av oppdrag som verge bør betraktes som øvrig advokatvirksomhet, noe som har nær sammenheng med dekningsområdet for advokaters sikkerhetsstillelse. Statens sivilrettsforvaltning informerte senere samme høst … Read more →

Årsberetninger for 2016

30.3.2017

Advokatbevillingsnemndens og Tilsynsrådets årsberetning for 2016 er ferdigstilt. Trykk på overskriften for å komme til Advokatbevillingsnemndens årsberetning og Tilsynsrådets årsberetning.  

Politiattest

29.10.2015

Politiattester blir nå, dersom man ikke har bedt om å få tilsendt original, sendt fra politiet via Digipost. Denne kan videresendes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i Digipostløsningen.