• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Advokatfullmektigers opptreden som forsvarere i domstolene – prosedyrekravet ved søknad om advokatbevilling

28.5.2018

Ved påberopelse av straffesaker til oppfyllelse av prosedyrekravet ber Tilsynsrådet om kopi av oppnevnelse som forsvarer eller bistandsadvokat. Dette gjør vi for å kunne ta stilling til om sakene er prosedert som autorisert advokatfullmektig på vegne av en advokat, eller som «annen skikket person», jf. straffeprosessloven § 95 annet ledd … Read more →

Årsrapporter for 2017

25.4.2018

Advokatbevillingsnemndens og Tilsynsrådets årsberetning for 2016 er ferdigstilt. Trykk på overskriften for å komme til Advokatbevillingsnemndens årsrapport og Tilsynsrådets årsrapport

Oppdatering om skjemautsendelse via Altinn

16.4.2018

Skjemaet Egenerklæring med revisoruttalelse, som er sendt ut via Altinn, er nå oppdatert med flere signaturrettigheter og de foretak som tidligere har hatt problemer med å signere skal nå ha anledning til det. Kun de foretak med rollen «Deltaker med fult ansvar» må hente nytt skjema i Altinns skjemadatabase.

Digital innsending av egenerklæring og årsregnskap

2.2.2018

Tilsynsrådet lanserte i slutten av mars en løsning for digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn. Du vil fra og med i år ikke motta postforsendelse fra Tilsynsrådet om innsendelse av egenerklæring, samt bidragsbetaling. Egenerklæringsskjemaet og faktura sendes via Altinn-portalen til deg og det/de foretak hvor du utøver advokat- … Read more →