• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Oppdatering om skjemautsendelse via Altinn

16.4.2018

Skjemaet Egenerklæring med revisoruttalelse, som er sendt ut via Altinn, er nå oppdatert med flere signaturrettigheter og de foretak som tidligere har hatt problemer med å signere skal nå ha anledning til det. Kun de foretak med rollen «Deltaker med fult ansvar» må hente nytt skjema i Altinns skjemadatabase.

Om utsendt faktura og bidragsbetaling

4.4.2018

Dette året er det første hvor Tilsynsrådets fakturaer sendes ut via Altinn – og de stiles da til den enkelte advokat. Fakturaene mottas i advokatens Altinn-meldingsboks, og bare der, slik at det ikke er nødvendig at vi samtidig påfører advokatens postadresse. I og med at vi nå bruker Altinn-portalen, har … Read more →

Feil ved utsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse

23.3.2018

Ved en feil har «Egenerklæring med revisoruttalelse» blitt sendt ut til noen foretak som ikke har regnskaps- og rapporteringsplikt. De det gjelder kan selvfølgelig se bort i fra denne meldingen. Noen advokatforetak har i tillegg fått feil i vedlegget som viser regnskapspliktige advokater. Dette påvirker imidlertid ikke selve skjemaet for utfylling. … Read more →

Digital innsending av egenerklæring og årsregnskap

2.2.2018

Tilsynsrådet lanserte i slutten av mars en løsning for digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn. Du vil fra og med i år ikke motta postforsendelse fra Tilsynsrådet om innsendelse av egenerklæring, samt bidragsbetaling. Egenerklæringsskjemaet og faktura sendes via Altinn-portalen til deg og det/de foretak hvor du utøver advokat- … Read more →