• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Feil ved utsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse

23.3.2018

Ved en feil har også «Egenerklæring med revisoruttalelse» blitt sendt ut til noen foretak som ikke har regnskaps- og rapporteringsplikt. De det gjelder kan selvfølgelig se bort i fra denne meldingen. Vi håper å få rettet feilen så raskt mulig.

Digital innsending av egenerklæring og årsregnskap

2.2.2018

Tilsynsrådet lanserer i slutten av mars en løsning for digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn. Vi ber om at innsendelse av egenerklæring og årsregnskap utsettes til løsningen er på plass. Du vil fra og med i år ikke motta postforsendelse fra Tilsynsrådet om innsendelse av egenerklæring, samt bidragsbetaling. Egenerklæringsskjemaet … Read more →

Saksbehandlingstid – opphør, oppstart og firmaendringer

12.1.2018

Grunnet stor pågang ved årsskiftet må det påregnes at saksbehandlingen knyttet til opphør, oppstart og firmaendringer kan ta inntil fire uker.

Vergemålsoppdrag

3.1.2018

Orientering om Tilsynsrådets praksis i saker vedrørende advokaters vergemålsoppdrag (advokaters særregnskap, jf. advokatforskriften §§ 3a-6 og 3a-7). Tilsynsrådets styre uttalte høsten 2017 at advokaters ivaretakelse av oppdrag som verge bør betraktes som øvrig advokatvirksomhet, noe som har nær sammenheng med dekningsområdet for advokaters sikkerhetsstillelse. Statens sivilrettsforvaltning informerte senere samme høst … Read more →