• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet pr. ordinær post og må sendes inn av søkeren selv. Behandlingstiden ved søknad om advokatbevilling er pt. 7 til 8 uker.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Advokatfullmektigers opptreden som forsvarere i domstolene – prosedyrekravet ved søknad om advokatbevilling

28.5.2018

Ved påberopelse av straffesaker til oppfyllelse av prosedyrekravet ber Tilsynsrådet om kopi av oppnevnelse som forsvarer eller bistandsadvokat. Dette gjør vi for å kunne ta stilling til om sakene er prosedert som autorisert advokatfullmektig på vegne av en advokat, eller som «annen skikket person», jf. straffeprosessloven § 95 annet ledd … Read more →

Årsrapporter for 2017

25.4.2018

Advokatbevillingsnemndens og Tilsynsrådets årsberetning for 2016 er ferdigstilt. Trykk på overskriften for å komme til Advokatbevillingsnemndens årsrapport og Tilsynsrådets årsrapport

Oppdatering om skjemautsendelse via Altinn

16.4.2018

Skjemaet Egenerklæring med revisoruttalelse, som er sendt ut via Altinn, er nå oppdatert med flere signaturrettigheter og de foretak som tidligere har hatt problemer med å signere skal nå ha anledning til det. Kun de foretak med rollen «Deltaker med fult ansvar» må hente nytt skjema i Altinns skjemadatabase.

Om utsendt faktura og bidragsbetaling

4.4.2018

Dette året er det første hvor Tilsynsrådets fakturaer sendes ut via Altinn – og de stiles da til den enkelte advokat. Fakturaene mottas i advokatens Altinn-meldingsboks, og bare der, slik at det ikke er nødvendig at vi samtidig påfører advokatens postadresse. I og med at vi nå bruker Altinn-portalen, har … Read more →