• Vi fører tilsyn med landets praktiserende advokater og rettshjelpere og utsteder advokatbevillinger, autorisasjoner som advokatfullmektig samt tillatelser til ulike rettshjelpere og rettshjelptiltak.

Advokatbevilling

Søknad om advokatbevilling sendes Tilsynsrådet og må sendes inn av søkeren selv.

Gå til søknad →

Advokatfullmektig

Her finner du informasjon om autorisering av advokatfullmektiger.

Gå til søknad →

Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register.

Gå til registeret →

Nyheter

Gratis kurs om behandling av betrodde midler 25. november

10.10.2014

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet inviterer til kurs i regnskapsføring og behandling av betrodde midler i advokat-/rettsvirksomhet. JUS er teknisk arrangør, og påmelding skjer direkte til JUS. Les mer her.…

Skjema ved søknad om advokatbevilling

20.12.2013

Tilsynsrådet har utarbeidet et skjema som kan benyttes ved søknad om advokatbevilling. Skjemaet finner du her.…

Frist for betaling av bidrag

20.12.2013

Husk fristen for betaling av bidrag og innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse: 30. april. Skjemaet «Egenerklæring med revisoruttalelse» finner du her.…