MENY

Covid-19 og saksbehandlingstid

Tilsynsrådet har som følge av det pågående koronautbruddet stort arbeidspress og utstrakt bruk av hjemmekontorløsning.

Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser og behandling av saker ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at fristene som er satt i lovverket, for eksempel ved behandling av innsynsforespørsler, kan bli overskredet. Tilsynsrådet beklager dette, men håper på forståelse for dette i den helt spesielle perioden vi nå er inne i.