Tilsynsrådets sekretariat

Sekretariatet forestår Tilsynsrådets daglige virksomhet, i nært samarbeid med styret. Sekretariatet er delegert kompetanse til å behandle en rekke enkeltsaker, og kan blant annet innvilge og avslå søknader om advokatbevillinger, autorisasjon av advokatfullmektiger og andre typer tillatelser til å drive rettshjelpvirksomhet.

Sekretariatet forbereder saker for hhv. Tilsynsrådets styre og Advokatbevillingsnemnden.

Sekretariatets medarbeidere:

Direktør, advokat Hege Bjølseth
Ass. direktør Dag Eriksen

Samina Farooqi, seniorkonsulent
Linda Gjennestad, seniorsekretær
June Therese Gjerstrøm, seniorsekretær
Jonas Haugsvold, seniorrådgiver
Jan André Johannesen, seniorrådgiver
Vigleik Johannesen, arkivleder
Marthe Krøger, seniorrådgiver
Robin MacKenzie-Robinson, seniorrådgiver
Linda Olaussen, seniorkonsulent
Hilde Hansen Sandt, seniorsekretær
Pia Marie Winge, seniorrådgiver, personvernombud
Kristine Teigland, seniorrådgiver