Tilsynsrådets register

Alle landets praktiserende advokater og rettshjelpere skal være registrert i Tilsynsrådets register. For å utøve advokatvirksomhet i eget navn må man være registrert som praktiserende advokat; man må ha stilt sikkerhet (forsikring) for erstatningsansvar man kan pådra seg under utøvelse av advokatvirksomheten og også tilfredsstille lovens øvrige krav. Tilsvarende regler gjelder for rettshjelpere.

Det er kun praktiserende advokater og rettshjelpere som kan søkes opp på denne siden (ikke advokatfullmektiger).

Gå til Tilsynsrådets søketjeneste over landets praktiserende advokater og rettshjelpere.