Ledig stilling

JURIST OG PERSONVERNOMBUD – FAST STILLING SOM RÅDGIVER/SENIORRÅDGIVER

Da en av våre rådgivere slutter, søker vi etter jurist med gode kvalifikasjoner – til rådgiverstilling. I tillegg til rådgivning og saksbehandling innenfor Tilsynsrådets samlede arbeidsområder, skal vedkommende også ivareta oppgavene og rollen som Tilsynsrådets personvernombud; gi råd, veiledning og opplæring til ansatte og ledere i behandling av personopplysninger, slik at vi sammen sikrer Tilsynsrådets etterlevelse av EU`s personvernforordning og ny personvernlovgivning. Til denne stillingen ligger også det å holde oversikt over Tilsynsrådets behandling av personvernopplysninger, og å være Tilsynsrådets kontaktperson overfor Datatilsynet (og andre etater / virksomheter på personvernområdet). Arbeidet vil by på spennende og varierte oppgaver.

Tilsynsrådet søker:
Jurist med gode kvalifikasjoner, til ledig rådgiver-/ seniorrådgiverstilling. Søker skal også ivareta rollen som Tilsynsrådets personvernombud, med tilhørende oppgaver.

Arbeids- og ansvarsområder:
Den som blir tilsatt i stillingen skal delta som rådgiver / seniorrådgiver i sekretariatets samlede arbeidsoppgaver. Vedkommende skal også ivareta oppgavene som Tilsynsrådets personvernombud.

Ønskede kvalifikasjoner:
Søker må, i tillegg til å være jurist, også ha erfaring fra, og dybdekunnskap om personvernlovgivningen og praksis på dette området. Den som tilsettes bør også ha erfaring fra juridisk arbeid fra annen (offentlig) virksomhet. Stor arbeidskapasitet samt fleksibilitet er også ønskede kvalifikasjoner, i tillegg til gode samarbeidsevner og også evne til å arbeide selvstendig.

Vi tilbyr:
Tilsynsrådet tilbyr hyggelig arbeidsmiljø i sentralt beliggende lokaler i Oslo sentrum, og lønn pensjonsvilkår basert på Statens lønnsregulativ samt medlemsskap i Statens pensjonskasse. Tiltredelse ønskes omkring 15. mars d.å.

Spørsmål om stillingen:
Arbeidet vil by på spennende og varierte oppgaver; nærmere opplysninger om stillingen gis ved telefonhenvendelse til seniorrådgiver Hilde C. Schultz / direktør Hege Bjølseth, tlf. 22 00 75 00.
Kortfattet søknad med oversikt over utdannelses- og yrkesbakgrunn, samt vitnemål, sendes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, postboks 720 Sentrum, 0106 Oslo (post@tilsynet.no) innen 18. februar 2019.