Skjemaer

Revisjonsplikt:

Sikkerhetsstillelse:

Advokatbevilling:

Advokatfullmektig:

Egenerklæring med revisoruttalelse

  • Tilsynsrådet lanserte i slutten av mars en løsning for digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn.Du vil fra og med i år ikke motta postforsendelse fra Tilsynsrådet om innsendelse av egenerklæring og bidragsbetaling. Egenerklæringsskjemaet og faktura sendes via Altinn-portalen til deg og det/de foretak hvor du utøver advokat- eller rettshjelpvirksomhet.