Skjemaer

Revisjonsplikt:

Sikkerhetsstillelse:

Advokatbevilling:

Advokatfullmektig:

Egenerklæring med revisoruttalelse

  • Tilsynsrådet vil om kort tid ha klar en løsning for digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn. Vi håper på ferdigstillelse i begynnelsen av mars og vil i den sammenheng også oppdatere vårt pdf-skjema. Mer info om dette kommer senere.