Saksbehandlingstid – opphør, oppstart og firmaendringer

Grunnet stor pågang ved årsskiftet må det påregnes at saksbehandlingen knyttet til opphør, oppstart og firmaendringer kan ta inntil fire uker.