Registeret over advokater/rettshjelpere på nett

Feilen i registeret over advokater/rettshjelpere på nett er rettet.