Nye rutiner for innsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse og årsregnskap, samt betaling av bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden – frist 30.04.2018.