Ny veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket

Ny hvitvaskingslov trådte i kraft 15.10.2018. Loven endrer hvitvaskingsloven av 2009. En ny forskrift om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering trådte i kraft samtidig med den nye loven.

Tilsynsrådet har i den forbindelse utarbeidet en egen veileder på hvitvaskingsområdet, til bruk for praktiserende advokater og rettshjelpere.

Formålet med veilederen er å gjøre det enklere for praktiserende advokater og rettshjelpere å innrette sin virksomhet i tråd med det nye hvitvaskingsregelverket. Veilederen skal også bidra til å utvikle en felles forståelse blant norske advokater og rettshjelpere om hva en risikobasert tilnærming til hvitvaskingsfeltet innebærer, herunder heve forståelsen om de prinsippene som ligger til grunn for en slik risikobasert tilnærming.

Veilederen vil bli oppdatert jevnlig. Last den ned som pdf her. Sist oppdatert 29.01.2019.