Midlertidig beslutning om advokatfullmektig og hjemmekontor

Ut fra den rådende situasjonen (og med en foreløpig varighet på 1 måned)  vil Tilsynsrådet akseptere at fullmektigen kan arbeide fra hjemmekontor eller lignende under forutsetning av at prinsipalens  veiledning og kontroll med fullmektigens arbeid  ivaretas på forsvarlig vis, jf. advokatforskriften kap. 12 punkt 5.7.