Høringssvar fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet

Les Tilsynsrådets høringssvar til Advokatlovutvalgets utredning NOU 2015: 3 Advokaten i samfunnet her.