Firma- eller adresseendring

Ved firma- eller adresseendring skal skriftlig melding om dette sendes til Tilsynsrådet. Meldingen skal inneholde følgende:

  • Advokatens navn
  • Fødselsnummer
  • Dato for endring

Og det som eventuelt er nytt av følgende:

  • Nytt firmanavn
  • Nytt organisasjonsnummer
  • Selskapsform
  • Ny firmaadresse
  • Nytt telefon- og faksnummer og eventuell e-postadresse
  • Ny villighetserklæring fra revisor eller søknad om dispensasjon fra revisjonsplikten.

Saksbehandlingstiden for firmaendringer er to til tre uker.