Firma- eller adresseendring

Ved firma- eller adresseendring skal skriftlig melding om dette sendes til Tilsynsrådet. Meldingen skal inneholde følgende:

  • Advokatens navn
  • Fødselsnummer
  • Dato for endring

Og det som eventuelt er nytt av følgende:

  • Nytt firmanavn
  • Nytt organisasjonsnummer
  • Selskapsform
  • Ny firmaadresse
  • Nytt telefon- og faksnummer og eventuell e-postadresse
  • Ny villighetserklæring fra revisor eller søknad om dispensasjon fra revisjonsplikten. Skal det sendes inn villighetserklæring fra revisor, minner vi på at den må inneholde organisasjonsnummer, firmanavn og advokatens navn.

Saksbehandlingstiden for firmaendringer er to til tre uker.