Feil ved utsendelse av egenerklæring med revisoruttalelse

Ved en feil har «Egenerklæring med revisoruttalelse» blitt sendt ut til noen foretak som ikke har regnskaps- og rapporteringsplikt. De det gjelder kan selvfølgelig se bort i fra denne meldingen. Noen advokatforetak har i tillegg fått feil i vedlegget som viser regnskapspliktige advokater. Dette påvirker imidlertid ikke selve skjemaet for utfylling. Vi beklager dette og arbeider med en løsning. Ved spørsmål ta kontakt.