Feil i registeret over advokater/rettshjelpere på nett

Vi har for tiden problemer med oppdateringen av Tilsynsrådets register på nett. Problemene har medført at endringer i arbeidsforhold og nye oppstarter av virksomhet ikke er oppdatert. Vi jobber med feilretting og beklager de ulemper dette medfører.