Digital innsending av egenerklæring og årsregnskap

Tilsynsrådet lanserer i begynnelsen av mars en løsning for digital innsendelse av egenerklæring og årsregnskap, via Altinn. Vi ber om at innsendelse av egenerklæring og årsregnskap utsettes til løsningen er på plass. Mer info om årets innsendelse kommer senere.