Datafeil – uriktig postnummer

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har i dag blitt kjent med at vi har hatt en datafeil – med den konsekvens at en del firmaer har fått uriktig postnummer (med tilhørende poststed) ved vår oppdatering via posten. 

Vi sender som kjent regelmessig filer med oppdatert adresse på advokater og rettshjelpere til Domstoladministrasjonen, som igjen sender filene videre til tingretter mm. Dette betyr at det, blant de postnumrene (med tilhørende poststed) som mottakerne av våre filer får, kan være feil.

Vi jobber med saken for raskest mulig å få korrigert dette.