Politiattest

Politiattester blir nå, dersom man ikke har bedt om å få tilsendt original, sendt fra politiet via Digipost. Denne kan videresendes til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i Digipostløsningen.

Ledig stilling

Da en av våre rådgivere skal ut i permisjon, søker vi etter jurist med gode kvalifikasjoner – til et vikariat av omkring 18 måneders varighet. Les mer her.