Bidrag og egenerklæring

Giroen som blir sendt ut fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet stiles til advokaten/rettshjelperen.

Som praktiserende advokat er advokaten personlig ansvarlig for at bidraget betales. Manglende betaling kan medføre tilbakekall av advokatbevilling. Fakturaer og det øvrige oversendte materialet blir derfor sendt til den adressen hvorfra advokaten har opplyst å drive advokatvirksomhet.

Dersom advokaten har skiftet firma eller har endret adresse, så må dette meddeles Tilsynsrådet for advokatvirksomhet så raskt som mulig. Det vil ikke bli utstedt noen ny faktura, da den opprinnelige fakturaen er stilet til advokaten det gjelder, og det er advokaten selv som personlig er ansvarlig for å betale den.

Dersom andre likevel skal betale fakturaen på advokatens vegne, for eksempel vedkommendes arbeidsgiver, så må dette i tilfellet ordnes ved  avtale mellom advokaten og vedkommendes arbeidsgiver; slike underliggende avtaler er i utgangspunktet Tilsynsrådet uvedkommende.

Vi forstår at dette kan fremstå som noe uhensiktsmessig for ansatte advokater, men regelverket er det samme for alle praktiserende advokater.