I forrige nummer av Advokatbladet (nr. 11. 2018) omtaltes en merknad til domstolloven § 223 på Lovdata, skrevet av tidligere lagmann i Borgarting lagmannsrett Anders Bøhn. I merknaden gir Bøhn blant annet uttrykk for at Tilsynsrådets praksis er i strid med lov og forskrift. Tilsynsrådet svarer Anders Bøhn i siste nummer av Advokatbladet (nr. 12. 2018). Les svaret her.